Hotel Le Ottoman

Ofertat | Price: 299 € | Hotel: 5 stars | 29.12.2018-01.01.2019

Festo këtë vitë më ndryshe.
Viti i ri në Stamboll 🎉 🎈
Hotel Le Ottoman
Çmimi për person: 299 €
Check in: 29.12.2018
Check out: 01.01.2019